Awwwards

Ideamatic – Pàgina d'inici

Nota legal

La informació que rebi Ideamatic Digital Experiences S.L. dels usuaris d'aquesta pàgina web, a través de consultes online o de l'enviament de currículums, es tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes online, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades i en el supòsit de remissió de currículums, amb la finalitat de dur a terme processos de selecció de candidats. La informació rebuda en cap cas és utilitzada per cap altre finalitat.

En relació amb les dades recaptades en la forma prevista anteriorment, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment atorgat per la cessió de dades. Aquests drets podran ser exercits per l'usuari o, si és el cas, per qui el representi, a través de sol·licitud escrita i firmada adreçada a: Ideamatic Digital Experiences S.L., Av. Rio de Janeiro 106, 9è 1a. 08016 Barcelona, hi@ideamatic.net. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia de D.N.I. o passaport i contingut concret del dret exercit.

Ideamatic Digital Experiences S.L., CIF B66279498, inscrita al registre mercantil de Barcelona, Volum 44302, Foli 0037, Full número 452162.

Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +