Identitat corporativa Prevint

Client: Prevint / Data: Març 2016

Prevint, Societat de Prevenció va decidir fer un canvi de logotip i imatge en general, coincidint amb el
10è aniversari de l’empresa. A l’hora de desenvolupar la idea del logo vàrem decidir conservar els colors corporatius (verd i groc) per establir una continuïtat amb el logotip anterior, ja que són molt reconeixibles pels seus clients i diferenciadors respecte als seus competidors, a més d’apropar-nos a la idea de sostenibilitat i amabilitat.

Prevint Identitat corporativa

Logotip Prevint: La diferència més notable és la introducció d’un arc sobre el text, cercant el concepte de protecció i una forma arrodonida que li confereix suavitat al concepte.

Hem realizat un canvi en la tipografia respecte al logotip anterior. Veient els valors de l’empresa de proximitat, creiem que presentar el nom en minúscula li dóna un caràcter més afí, i la llegibilitat és més gran. Les formes del text són arrodonides, fonent-se amb la idea de protecció, no hi ha res punxant, res dur, tot és humà i fàcil.

Prevint Identitat corporativa

Guia d’estil

Prevint Identitat corporativa, tarjetes

Targetes de visita: també es va aprofitar per implantar la nova identitat a la papereria de l’empresa. Es va fer des d’un punt de vista molt clàssic per desig del client.

Prevint Identitat corporativa, catalogue

Catàleg comercial

PCG identitat

Identitat PCG

Housepharma, identitat

Identitat Housepharma

Prevint

Web Prevint

Smartinvox, identitat

Identitat Smartinvox