Web PEMB

Client: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) / Data: Juny 2015

Creació del nou web per al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, destinat a modernitzar la imatge, a facilitar-ne el funcionament i a reforçar digitalment els principals projectes de la institució. El nou web també és una eina feta a mida, àgil, i escalable, amb espais específics per emfasitzar els projectes més significatius del PEMB.

CMS Bugalú

CMS Bugalú

UX i disseny a mida

UX i disseny
a mida

Gestor de continguts

Gestor de
continguts

Escalable

Escalable

Posicionable

Posicionable

Pàgina d’inici

Pàgina interior

Pàgina interior

Nibug Mòbil

Versió responsive

Plataforma FLEGT

Web Isglobal

Web Cambra Digital

Web EOI