Web PEMB

Client: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) / Data: Juny 2015

Creació del nou web per al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, destinat a modernitzar la imatge, a facilitar-ne el funcionament i a reforçar digitalment els principals projectes de la institució. El nou web també és una eina feta a mida, àgil, i escalable, amb espais específics per emfasitzar els projectes més significatius del PEMB.

CMS Bugalú

CMS Bugalú

UX i disseny a mida

UX i disseny
a mida

Gestor de continguts

Gestor de
continguts

Escalable

Escalable

Posicionable

Posicionable

PEMB pàgina principal

Pàgina d’inici

PEMB pàgina interior

Pàgina interior

PEMB pàgina interior

Pàgina interior

Nibug Mòbil

Versió responsive

Plataforma de Gestió del Coneixement "FLEGT"

Plataforma FLEGT

Web Isglobal

Web Isglobal

Web Cambra Digital

Web Cambra Digital

Web EOI

Web EOI